Kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng lần thứ 15 năm 2018

HOMC2018 Countdown

Cuộc thi 2018

Các đoàn tham dự

pgdlongbien
9 thí sinh
pgddanphuong
0 thí sinh
c3ngoctao
8 thí sinh
c3chuvanan
8 thí sinh
c3thanhoaia
2 thí sinh
dongthap
9 thí sinh
kiengiang
12 thí sinh
c3ngochoi
8 thí sinh
pgdhadong
2 thí sinh
pgdphuxuyen
7 thí sinh
pgdhoankiem
8 thí sinh
quangnam
0 thí sinh
pgdhoangmai
8 thí sinh
c3yenhoa
7 thí sinh
pgdhbtrung
8 thí sinh
pgdgialam
0 thí sinh
langson
15 thí sinh
pgdmelinh
9 thí sinh
pgdcaugiay
0 thí sinh
laocai
7 thí sinh
pgdchuongmy
8 thí sinh
phutho
15 thí sinh
pgdmyduc
6 thí sinh
hagiang
0 thí sinh
hungyen
7 thí sinh
c3yenvien
7 thí sinh
pgddanphuong
9 thí sinh
c3thanhoaia
6 thí sinh
Thailand-Radklao Nuiman
18 thí sinh
pgdphuctho
8 thí sinh
hungyen
6 thí sinh
pgdtayho
8 thí sinh
pgdsontay
9 thí sinh
pgdhoankiem
0 thí sinh
pgdcaugiay
8 thí sinh
pgdmyduc
0 thí sinh
quangnam
8 thí sinh
pgdgialam
7 thí sinh
pgdhadong
6 thí sinh
pgdthanhxuan
8 thí sinh
hagiang
14 thí sinh
pgddongda
9 thí sinh
pgdlongbien
0 thí sinh
hagiang
0 thí sinh
pgdbactuliem
8 thí sinh
pgdbactuliem
0 thí sinh
pgdunghoa
8 thí sinh
camau
8 thí sinh
pgdchuongmy
0 thí sinh
quangngai
7 thí sinh
pgdbadinh
8 thí sinh
Ghana-Bernard Annan
3 thí sinh
c3tungthien
6 thí sinh
thainguyen
12 thí sinh
thainguyen
0 thí sinh
thainguyen
0 thí sinh
thainguyen
0 thí sinh
THPT chuyen HN-Ams
15 thí sinh
quangnam2
7 thí sinh
c3thanglong
8 thí sinh
Philippines-Simon Chua
10 thí sinh
THPT Phan Đình Phùng
7 thí sinh
Poland-Waldemar Pompe
8 thí sinh
China-Zheng Huan
8 thí sinh
Myanma-Myint Myint 
16 thí sinh
Malaysia1-MOHD HAFIZ BIN MOHD SALLEH
16 thí sinh
pgdbavi
8 thí sinh
THPT chuyen Nguyen Hue bang B
6 thí sinh
THPT chuyên Nguyễn Huệ Bảng A
6 thí sinh
pgdthanhtri
8 thí sinh
haiduong
8 thí sinh
Indonesia-EdmondReyes
13 thí sinh
THPT chuyên HN-Ams Bảng B
15 thí sinh
c3tulap
8 thí sinh
tuyenquang
8 thí sinh
backan
6 thí sinh
quangninh
8 thí sinh
pgdnamtuliem
8 thí sinh
nghean
14 thí sinh
THPT chuyên Ngoại ngữ
6 thí sinh
yenbai
7 thí sinh
dongnai
7 thí sinh
THPT chuyên Hà Nội - Ams bảng B đội 2
14 thí sinh
Hà Nội Junior Đội 2
8 thí sinh
vinhphuc
0 thí sinh
namdinh
15 thí sinh
0 thí sinh
hoabinh
7 thí sinh
haiphong
15 thí sinh
thainguyen2
4 thí sinh
hungyen2
6 thí sinh
Nepal-Tulshi Adhikari
0 thí sinh
pgdsocson
0 thí sinh
Hungary
2 thí sinh
sonla
8 thí sinh
c3phungkhackhoan
9 thí sinh
c3xuandinh
9 thí sinh
pgddonganh
7 thí sinh